Come One, Come All To Lustrativ. - Made In Scotland From Lustrativ.

Framtiden

Jag tycker att psykologi är väldigt intressant. Nu på gymnasiet har jag bestämt mig för att läsa psykologi A och psykologi B. Tänkte att jag efter skolan om jag inte hittar något jobb eller inte kommer in på någon utbildning, kunde läsa en kurs i beteendevetenskap. Jag vill väldigt gärna komma in på en socionom utbildning för att jag vill kunna bli kurator sedan. Jag vill gärna jobba med barn och ungdomar, eller kanske med vuxna slm har problem. I sp fall folk som har beroende eller är medberoende. Vi får se hur livet är efter skolan.